Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming

CorrespondentieadresHoge Weg 157, 2940 Hoevenen
Maatschappelijke zetelAmsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen
T. 03 206 02 20 |

De kosten voor hernieuwbare energie dalen in sneltempo en windenergie is goed op weg om de belangrijkste energiebron in Europa te worden vanaf 2030. Dat meldt WindEurope, de spreekbuis van de Europese windindustrie, op basis van een rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dat dinsdag gepubliceerd werd.

De IEA voorspelt een sterke groei voor zowel onshore als offshore windenergie. Hernieuwbare energie zal in Europa tegen 2040 instaan voor naar schatting tachtig procent van de nieuw gegenereerde energiecapaciteit. Dat is in lijn met de verwachtingen van WindEurope, zo meldt die dinsdag.

Windenergie zou tegen 2030 kunnen zorgen voor dertig procent van de energiebehoefte in Europa, met een capaciteit van 323 GW. "Windenergie is de goedkoopste bron voor nieuwe energiegeneratie", zegt WindEurope-topman Giles Dickson. "Maar regeringen moeten voor een langetermijnvisie (...) zorgen, via ambitieuze energie- en klimaatactieplannen. Wij investeren in windmolenparken waar we stabiliteit zien in beleid en regulering."

Door de terugval in biomassa daalt voor het eerst in jaren de productie van groene stroom in Vlaanderen. De productie van zonne- en windenergie ging wel naar omhoog.

De productie van groene stroom is vorig jaar met 1,6 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) in de beleidsbrief van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD).

De boosdoener is de dalende aanmaak van groene stroom uit biomassa door de lagere productie van de biomassacentrale Max Green in Gent en het wegvallen van de centrale in Langerlo bij Genk.

Windenergie dekte zaterdag een kwart van het Europese stroomverbruik. Waarnemers spreken van een record. Een zware herfststorm deed de windenergieproductie pieken.

Een zware storm heeft in Duitsland en enkele landen in Centraal-Europa veel schade veroorzaakt. Tegelijk brak hij een record in windenergie. Volgens de website van Wind Europe was zaterdag 24,6 procent van het totale energieverbruik in de Europese Unie afkomstig van windparken aan wal en op zee. Tot dan was het record een aandeel rond 20 procent. Wind Europe is de spreekbuis van de windenergiesector in Europa.

Windturbines dekten de voorbije nacht bijna een derde van ons stroomverbruik, zo blijkt uit cijfers van hoogspanningsbeheerder Elia. Dat is een record. Nooit eerder dekte stroom van Belgische windturbines een zo groot deel van ons elektriciteitsverbruik.

Windmolens op zee en op land produceerden van 03.00 tot 04.00 uur zondagochtend ruim 2.000 MW elektriciteit, op een verbruik van iets meer dan 7.000 MW. "Dat zorgde voor een nieuw Belgisch recordaandeel van 28 procent windstroom", aldus Chris Derde, topman van windstroombedrijf Wase Wind.

Op woensdag 11 oktober bracht een delegatie van het Chinese Nationaal Energie Agentschap een bezoek aan VLEEMO. Het was op initiatief van het Directoraat-Generaal voor Energie van de Europese Commissie onder leiding van Ruben Kubiak dat deze bijeenkomst tot stand kwam. 

Tijdens het eerste deel van de dag kregen ze een uitleg over VLEEMO als bedrijf, de geschiedenis ervan, het projectgebied op zowel Rechter- als Linkeroever en de specifieke aspecten van windenergie in de Haven van Antwerpen. In de namiddag werden ze rondgeleid door het windturbinepark op de Rechteroever.