Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming

CorrespondentieadresHoge Weg 157, 2940 Hoevenen
Maatschappelijke zetelAmsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen
T. 03 206 02 20 |

De afgelopen twee herfst- en winterperiodes waren bijzonder gunstig voor de productie van elektriciteit op basis van windenergie. Vorig jaar overtrof de productie in oktober het recordpeil van maart 2019. Met een nog hogere capaciteit is de kans reëel dat de windturbines straks opnieuw een ongezien hoge hoeveelheid stroom produceren.

De recordproducties van onze windmolenparken sneuvelen aan de lopende band. Na de piek in oktober 2019 was er opnieuw een overschrijding in december 2019, gevolgd door een nieuwe stijging in februari en maart 2020. Dat het zo hard gaat, valt deels toe te schrijven aan de hoge windsnelheden. De wind blies volgens het klimatologisch overzicht van het KMI vorig jaar in oktober 3,8 meter per seconde, wat meer dan tien procent hoger ligt dan het twintigjarige gemiddelde.

Op drie na grootste productie

Daarnaast breidt de capaciteit ook voortdurend uit. Nagenoeg elk jaar is onze zee een nieuw windmolenpark rijker. Met de installatie van Northwester 2 in mei bereikte België (volgens het Belgian Offshore Platform) 1.775 megawatt geïnstalleerd vermogen. Dat maakt van ons land de op drie na grootste offshore windenergie producent ter wereld. We moeten in dat lijstje enkel nog de duimen leggen voor het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en China.

Een kleine kanttekening: per inwoner bedraagt de capaciteit in China slechts 0,005 kilowatt, tegenover 0,156 kW in België. Denemarken doet het met 0,296 kilowatt nog beter. De komst van SeaMade, het grootste windmolenpark in het Belgische deel van de Noordzee, zal onze productie binnenkort nog versterken. Het ziet er met andere woorden naar uit we de huidige records binnenkort opnieuw zullen verpulveren.

Waar komt jouw windenergie vandaan?

De Vlaamse energieregulator VREG biedt met de herkomstvergelijker een handige tool om te controleren waar uw stroom precies vandaan komt. U verneemt er niet enkel hoe die is opgewekt, maar ook of dat lokaal gebeurt, dan wel of de stroom afkomstig is uit het buitenland.

Een reden waarom veel mensen nog steeds huiverig staan ten opzichte van groene energie is dat ze – foutief – denken dat dat automatisch duurder is. Het omgekeerde is zelfs waar. Een snelle steekproef die we hier op 1 oktober uitvoerden, leert ons dat groene energie niet noodzakelijk duurder is dan energie uit fossiele brandstoffen. Meer zelfs: de twee goedkoopste vaste contracten op de markt waren toen honderd procent groen. Let wel op: ook bij de ‘groene’ energieleveranciers kan het prijsverschil tussen de duurste en de goedkoopste aardig oplopen, en doet u er dus goed aan om regelmatig na te gaan of uw contract wel nog zo goedkoop is.

Bron: mijnenergie.be

ANTWERPEN – De 55 windturbines die momenteel de skyline van de Antwerpse haven vormgeven, krijgen binnenkort het gezelschap van 13 bijkomende exemplaren. Het gaat om 5 turbines van Vleemo nv op Rechteroever en 8 extra turbines van Wind aan de Stroom nv op de Linkerscheldeoever.

Op Rechteroever werd de bouw van 4 van de 5 geplande windturbines, die op het Albertdok komen te staan, eerder dit jaar al opgestart. 3 daarvan zullen dit jaar nog operationeel zijn. De 5de komt er begin volgend jaar aan, ter vervanging van de meer dan 10 jaar oude windturbine aan de Van Cauwelaertsluis.

In Vlaanderen leveren windturbines nu reeds een groeiende en duurzame bijdrage in de jaarlijkse stroomproductie van ons land. Meer nog: de Vlaamse windenergiesector wil de komende jaren minstens één miljard euro investeren in de economische relance, op voorwaarde dat de investeringszekerheid voldoende gegarandeerd blijft.

De Vlaamse windenergiesector, verenigd in VWEA, voorziet om over de komende 10 jaar minstens één miljard euro te investeren. Dit komt overeen met een jaarlijkse groei van 100 MW aan geïnstalleerd vermogen. Dit gaat zowel over nieuwe windparken als over het geleidelijk vervangen van windturbines die einde levensduur zijn. Deze ambitie sluit perfect aan bij de doelstelling die de Vlaamse regering in haar regeerakkoord heeft neergeschreven.

Investeringen in windenergie passen volledig binnen het streven naar een circulaire economie dankzij een vermindering van de afhankelijkheid van primaire grondstoffen, de bestrijding van de klimaatverandering, de bijdrage aan de lokale en duurzame elektriciteitsbevoorrading, schonere lucht en minder waterverbruik voor de opwekking van elektriciteit.

Niet onbelangrijk in het huidige economische klimaat: de windenergiesector in Vlaanderen staat voor meer dan 3.000 jobs in Vlaanderen en is dus een belangrijke motor voor de economische relance post COVID-19. De sector wil deze werkgelegenheid versterken en verder uitbreiden.

Windenergiebedrijf VLEEMO start woensdag met de bouw van een nieuwe windturbine op de terminal van Zuidnatie aan de Boterhamvaartweg. Het is de eerste in de reeks van vier windturbines aan het Albertdok op de Antwerpse rechteroever.

Op woensdag wordt de paalfundering van de eerste windturbine in de grond geheid. “We hebben vol spanning gewacht of we de heipalen en -machines wel naar hier zouden krijgen”, vertelt general manager David Daggelinckx van VLEEMO (Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming). “De levering liep enige vertraging op door het coronavirus, maar het materiaal is er dan toch geraakt."