Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming

CorrespondentieadresHoge Weg 157, 2940 Hoevenen
Maatschappelijke zetelAmsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen
T. 03 206 02 20 |

De investeringen in wind- en zonne-energie zijn vorig jaar voor het eerst sinds 2013 wereldwijd afgenomen, maar toch is de stroomvoorziening uit hernieuwbare energie verder gestegen. Dat is te verklaren door de lagere kostprijs voor nieuwe projecten, zo blijkt vandaag uit een internationaal onderzoek.

Er werd vorig jaar op wereldwijde schaal 241,6 miljard dollar (226,5 miljard euro) geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Dat is een terugval met zowat een kwart in vergelijking met 2015, zo tonen de gegevens aan van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (Unep), de Frankfurt School en Bloomberg New Energy Finance.

7% lag de windsnelheid lager dan het gemiddelde van de tien voorgaande jaren Het heeft in 2016 te weinig gewaaid, waardoor producenten van windenergie het slechtste jaar sinds 2010 achter de rug hebben.

De windsnelheid lag vorig jaar 7 procent lager dan het gemiddelde van de tien voorgaande jaren. In die tien jaar scoorde alleen 2010 slechter. Volgens weerman David Dehenauw bedroeg de gemiddelde windsnelheid in 2016 slechts 3,4 meter per seconde. "Dat is zeer abnormaal. De normale waarde is 3,7 meter per seconde."

Het aandeel van hernieuwbare energie in de energieconsumptie in ons land bedroeg in 2015 slechts 7,9 procent. Dat blijkt uit cijfers die Eurostat heeft vrijgegeven. Enkel Luxemburg en Malta (elk 5%) en Nederland (5,8%) scoren nog slechter inzake hernieuwbare energie. Beste leerling van de Europese klas is Zweden, waar meer dan de helft (53,9%) van het energieverbruik afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen. Gemiddeld bedroeg het aandeel hernieuwbare energie in de EU 16,7 procent, bijna dubbel zoveel als in 2004 (8,5%). Elf van de 28 EU-landen hadden in 2015 hun doelstellingen voor 2020 al bereikt. België, met een doelstelling van dertien procent hernieuwbare energie, zat daar in 2015 nog niet aan.

Het aandeel hernieuwbare energie in de energievoorziening van de lidstaten neemt gestaag toe sinds 2004. In vergelijking met een jaar eerder is het in 2015 opnieuw gestegen in 22 van de 28 lidstaten. België lukte het in 2015 niet om de positieve trend vast te houden. De grote sprong voorwaarts werd tussen 2004 en 2012 gemaakt, namelijk van 1,9 naar 7,2 procent hernieuwbare energie. De twee daaropvolgende jaren won hernieuwbare energie verder aan populariteit, maar van 2014 (8%) naar 2015 (7,9%) moesten de alternatieve energiebronnen wat van hun aandeel prijsgeven in ons land.

De windturbines in ons land hebben op woensdag 22 februari een recordopbrengst aan windenergie geproduceerd, genoeg om de elektriciteitsvraag van alle huishoudens te dekken. Dat meldt Apere, de Waalse organisatie die duurzame energie promoot. Hoogspanningsbeheerder Elia bevestigt de cijfers.

De zuidwestenwind van woensdag leverde een dagproductie op voor windenergie van 46,4 GWh, een nieuw record, aldus Benjamin Wilkin van Apere. Daarmee werd zestien procent van de Belgische dagvraag naar elektriciteit gedekt, of de elektriciteitsvraag van alle huishoudens in ons land.

Windturbines hebben kolencentrales ingehaald als tweede energiebron van Europa. Volgens de Europese brancheorganisatie WindEurope bedraagt de totale capaciteit van alle windparken in de Europese Unie voor het eerst meer dan dat alle kolencentrales gezamenlijk aan energie kunnen leveren.

Er stond eind vorig jaar in totaal een kleine 154 gigawatt (GW) aan windmolens opgesteld in Europa. Dat betekent dat er op zee en op het land in 2016 per saldo voor 12,5 GW aan turbines is bijgebouwd. Daarmee was de toename van de windcapaciteit vorig jaar wel iets kleiner dan in 2015, maar toch nog altijd erg fors.