Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming

CorrespondentieadresHoge Weg 157, 2940 Hoevenen
Maatschappelijke zetelAmsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen
T. 03 206 02 20 |

Op woensdag 11 oktober bracht een delegatie van het Chinese Nationaal Energie Agentschap een bezoek aan VLEEMO. Het was op initiatief van het Directoraat-Generaal voor Energie van de Europese Commissie onder leiding van Ruben Kubiak dat deze bijeenkomst tot stand kwam. 

Tijdens het eerste deel van de dag kregen ze een uitleg over VLEEMO als bedrijf, de geschiedenis ervan, het projectgebied op zowel Rechter- als Linkeroever en de specifieke aspecten van windenergie in de Haven van Antwerpen. In de namiddag werden ze rondgeleid door het windturbinepark op de Rechteroever.

Waar staan we echt met onze  klimaatambities? Wanneer moet de laatste verbrandingsmotor uit de markt? Tegen welk tempo  schakelen we over op groene  warmte? Een overzicht daarvan  bestaat niet, dus gingen we zelf  aan het cijferen. Het resultaat  haalt ons hardhandig uit onze  slaap: gedaan met morrelen in  de marge. Vanaf nu moeten we  forse stappen zetten. Ook u.

Lees het klimaatdossier (De Standaard - 14 oktober 2017)

De Vlaamse regering heeft groen licht gegeven voor de nieuwe energiemix van minister Bart Tommelein (Open Vld). Hij zet nog meer in op zonne- en windenergie.

Om de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen, moet Vlaanderen tegen 2020 10,3% van zijn energie produceren via hernieuwbare bronnen. De vorige Vlaamse regering had daarom al specifieke doelstellingen voor windenergie, zonne-energie, biomassa en groene warmte vastgelegd, maar door het wegvallen van de biomassacentrale van Langerlo moest die puzzel opnieuw gelegd worden. En dus streeft energieminister Tommelein naar een derde meer zonne- en windenergie dan toen. Als alles gaat zoals gepland, zullen de energiedoelstellingen voor 95% gerealiseerd worden.

2 oktober 2017 zorgde voor een record in de Europese offshore windenergie: nooit eerder werd er op één dag offshore zoveel windenergie geproduceerd in Europa als die dag. Alle Europese turbines op zee produceerde 264 Gigawattuur aan energie. Met 105,1 GWh was Duitsland de grootste producent. Ook de onshore turbines deden het die dag goed. 

Het vorige record dateerde van 11 september 2017 en stond op 250 GWh. Op 2 oktober werd het record met 13 GWh scherper gesteld. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zorgden samen voor exact 200 GWh en ook België deed met ongeveer 18 GWh een mooie duit in het zakje. Verder beschikken ook Denemarken en Nederland reeds over windturbines in zee. Door het toenemend aantal turbines voor de Europese kusten is het niet verwonderlijk dat dit record steeds scherper gesteld zal worden.

Ook met alle wind-, zonne en warmteplannen blijft er voor Vlaanderen voorlopig een kloof van 1.400 GWh om in 2020 de doelstellingen rond hernieuwbare energie te halen. Die kloof kan verkleinen of verdwijnen als overheden, bedrijven en burgers zich "maximaal inzetten". Maar als er alsnog een kloof blijft, kan Vlaanderen groene energie aankopen in het buitenland. Dat staat te lezen in een nota die minister van Energie Bart Tommelein aan het parlement heeft bezorgd. "De rekening klopt", zo maakt minister Tommelein zich sterk.

Maandag kondigde de Vlaamse regering aan dat de veelbesproken energieheffing of 'Turteltaks' voor gezinnen zal dalen van 100 euro naar 9 euro. Die resterende 9 euro komt enerzijds door het optrekken van de groenestroomquota (4 euro) en anderzijds door het behoud van een beperkte heffing (5 euro). De oppositie in het parlement drong aan op de cijfers achter die daling.