Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming

CorrespondentieadresHoge Weg 157, 2940 Hoevenen
Maatschappelijke zetelAmsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen
T. 03 206 02 20 |

VLEEMO NV is een Vlaams windenergiebedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame ontwikkelingen in havengebied. VLEEMO ontwikkelde en exploiteert momenteel 22 windturbines in het Antwerpse havengebied. Deze windturbines voorzien in de energiebehoefte van meer dan 40.000 gezinnen. Daarnaast is VLEEMO bezig met de bouw van nog eens acht windturbines die eind 2017 operationeel moeten zijn.

Tijdens de planfase van de windturbines verzorgt VLEEMO de voorbereiding en de indiening van de vergunningen. De medewerkers van VLEEMO staan tijdens de bouwfase van de turbines in voor de werfopvolging en coördinatie van de bouwwerken. In de exploitatiefase neemt VLEEMO de monitoring van de productie en het onderhoud van de windturbines voor zijn rekening. Het bedrijf volgt de laatste evoluties op technologisch vlak op en werkt met gerenommeerde aannemers zodat de best beschikbare technologie kan aangewend worden. Bovendien voert VLEEMO baanbrekende studies uit om de wisselwerking tussen windturbines, natuur, industrie en samenleving te optimaliseren.

Windturbines operationeel

Turbines in opbouw

Geïnstalleerd vermogen (in MW)

Gezinnen stroomvoorziening