Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming

CorrespondentieadresHoge Weg 157, 2940 Hoevenen
Maatschappelijke zetelAmsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen
T. 03 206 02 20 |

De rekening klopt, zei de Vlaamse regering toen ze deze week bekendmaakte dat de Turteltaks teruggeschroefd wordt van 100 naar 9 euro. Al dreigt Vlaanderen nu de klimaatnorm voor duurzame energie te missen. 'Als we één vleermuis belangrijker vinden dan een windmolen, geraken we er nooit.'

Hoera, de Turteltaks is weg! Maar halen we de klimaatnorm nog? (De Tijd - 30 september 2017)

'Mooi staaltje technologie, niet?' Ben Simons klopt eens tegen de betonnen wand en kijkt omhoog naar de windturbine die 160 meter boven ons uittorent. 'Die wieken zelf al zijn bijna even hoog als de Antwerpse kathedraal.' We staan aan het Delwaidedok in de Antwerpse Haven, waar Vleemo, het bedrijf dat Simons bijna twintig jaar geleden oprichtte, al dertig windturbines operationeel heeft. Simons is trots, maar ook gefrustreerd. Hij wijst op de ruime omgeving rondom ons. 'Allemaal open ruimte tussen de havenbedrijven. Hier zouden we nog zestig tot honderd installaties kunnen bouwen. Maar we botsen op een muur bij de administratie.' Zijn collega Jan Winters somt de hinderpalen op die bij de bouw van windturbines in de haven opduiken: hoogspanningslijnen, pijpleidingen, Seveso-installaties. 'Weet je dat we onze wieken zelfs verwarmen, zodat er in de winter geen ijsbrokken kunnen afvallen?'

Ook met alle wind-, zonne en warmteplannen blijft er voor Vlaanderen voorlopig een kloof van 1.400 GWh om in 2020 de doelstellingen rond hernieuwbare energie te halen. Die kloof kan verkleinen of verdwijnen als overheden, bedrijven en burgers zich "maximaal inzetten". Maar als er alsnog een kloof blijft, kan Vlaanderen groene energie aankopen in het buitenland. Dat staat te lezen in een nota die minister van Energie Bart Tommelein aan het parlement heeft bezorgd. "De rekening klopt", zo maakt minister Tommelein zich sterk.

Maandag kondigde de Vlaamse regering aan dat de veelbesproken energieheffing of 'Turteltaks' voor gezinnen zal dalen van 100 euro naar 9 euro. Die resterende 9 euro komt enerzijds door het optrekken van de groenestroomquota (4 euro) en anderzijds door het behoud van een beperkte heffing (5 euro). De oppositie in het parlement drong aan op de cijfers achter die daling.

Op zondag 17 september organiseerde het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid de Vlaamse Havendag. Zowel in Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge toonden verschillende havengerelateerde bedrijven zich aan het grote publiek. Ook Vleemo nam deel.

In de Haven van Antwerpen namen onder meer MSC PSA European Terminal, Antwerp Gateway, Van Moer Logistics en Zuidnatie deel. De duurzame kant van de Haven konden bezoekers zowel op rechteroever als op de linkerscheldeoever ontdekken bij respectievelijk Vleemo en partnerbedrijf Wind aan de Stroom. Beide ondernemingen zetten de deur van een nieuwe windturbine open en heel wat geïnteresseerden maakten van deze gelegenheid gebruik om eens tot vlakbij en tot in de voet van een turbine te komen. De zon deed haar uiterste best, wat er voor zorgde dat er honderden mensen de weg naar de gigantische mastodonten vonden.

Volgens de cijfers die door WindEurope zijn gepubliceerd, werd er in de eerste helft van 2017 in Europa 6,1 GW aan extra windenergiecapaciteit geïnstalleerd. De figuur geeft weer dat Europa voor de bouw van installaties een topjaar tegemoet gaat, hoewel er een aantal zorgwekkende trends zijn.

In de eerste helft van 2017 werd er in totaal 4,8 GW windvermogen op het land geïnstalleerd, hoewel het aantal installaties grotendeels plaatsvonden in Duitsland (2,2 GW), Groot-Brittannië (1,2 GW) en Frankrijk (492 MW). Er vond ook activiteit plaats in offshore windenergie: 18 projecten in vier EU-lidstaten (Duitsland, Groot-Brittannië, België en Finland), die totaal 1,3 GW geïnstalleerd hebben.

In 2016 kwam net niet de helft van de in Vlaanderen geleverde stroom uit kerncentrales. Dat blijkt uit het rapport over de brandstofmix dat toezichthouder Vreg deze week heeft gepubliceerd. Om precies te zijn was kernenergie goed voor 47 procent van de geleverde stroom. In 2015 was dat 37 procent. Een forse toename dus.

De toename heeft te maken met de ongeveer even sterke terugval van fossiele energiebronnen. Het aandeel daarvan daalde van 30 procent naar 21 procent. Er was ook meer nucleaire capaciteit dan in 2015, toen de zogenaamde scheurtjesreactoren lang buiten dienst waren.