Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming

Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen
T. 03 206 02 20 |

Op 30 januari kwamen de verschillende energieministers van ons land bij elkaar om afspraken te maken over de start van een interfederale energievisie. De gewesten en de federale overheid zullen samen een energiepact afsluiten dat de energievisie van ons land bepaalt voor de toekomst. Er wordt gewerkt richting 2030 en 2050.

Het energiepact wordt al meer dan twee jaar in het vooruitzicht gesteld, maar toch is dit de eerste keer dat de ministers elkaar officieel ontmoetten. De vier ministers moeten samen bekijken hoe de begeleidende maatregelen worden verdeeld. Er is volgens de ministers opslag van energie nodig, een betere samenwerking met de buurlanden en een grotere strategische reserve. De vraag naar energie moet dan weer omlaag.

"Havengebieden zijn prioritaire inplantingslocaties voor grootschalige windenergie. Het is uitermate belangrijk dat we het potentieel in Vlaamse havengebieden maximaal benutten omdat we op die manier de druk op het buitengebied enigszins kunnen wegnemen". Dat stelt Vlaams minister Bart Tommelein, bevoegd voor Energie, in antwoord op een schriftelijke vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V).

Havengebieden zijn volgens Tommelein uitermate geschikt voor grootschalige windturbines. De minister verwijst hierbij naar "het windaanbod dat er in overvloed aanwezig is" en naar de ruimtelijke en technische kwaliteiten van deze terreinen. "Omwille van de grootschalige industriële activiteiten zijn dit tegelijk uitdagende locaties. Deze uitdaging is echter door de verschillende havenbedrijven aangegaan en we zien in onze verschillende havengebieden dat windenergie en havenactiviteiten partners zijn", aldus de minister.

In 2016 leveren 52 nieuwe windturbines groene stroom aan het net in Vlaanderen , samen goed voor 133 Megawatt. Het totaal geïnstalleerd vermogen aan windenergie bedraagt nu 922 MW, t.o.v. 808 MW eind 2015. Daarnaast is er nog 143 MW in aanbouw. Opvallend is dat 92 % van de nieuwe projecten in 2016 op haven- en industrieterreinen werden gerealiseerd. En nog markanter is dat West-Vlaanderen als meest windrijke provincie met slechts vijf nieuwe turbines zwaar achterop hinkt.

Tegen 2020 moeten er minstens 280 windturbines extra gebouwd worden in Vlaanderen. Dat is de hoeksteen van het 'windplan' van minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) en van minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V).

De Vlaamse windenergiesector reageerde ietwat behoedzaam. Het 'ambitieuze' windenergieplan van de Vlaamse regering wordt toegejuicht, maar tegelijk klinkt de waarschuwing dat goede wil niet zal volstaan.

Op donderdag 8 december bracht minister Bart Tommelein, Vice-Minister van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Energie, Financiën en Begroting, een bezoek aan Vleemo. Hij nam er onder meer een kijkje op de werf van het grootste Vlaamse windenergieproject onshore dat momenteel door Vleemo gebouwd wordt. Die dag werd de dertigste van de in totaal 57 wieken gelift, wat het bezoek een extra symbolische dimensie gaf.

Op donderdag 30 juni werd in aanwezigheid van Vlaams minister-president Geert Bourgeois het officiële startschot gegeven voor het grootste windenergieproject onshore in Vlaanderen. Voor dit project bouwt Vleemo op de rechteroever van de Antwerpse haven 19 windturbines van de 3 Megawatt-klasse, goed voor een investering van 110 miljoen euro. Om dit te realiseren, werkt Vleemo samen met turbineleverancier Enercon en Belfius, dat voor de bankfinanciering zorgt.

Ruim vijf maanden later, op donderdag 8 december, werd de dertigste van de in totaal 57 wieken gelift, wat betekent dat dan tien van de 19 windturbines gebouwd zullen zijn. Verwacht wordt dat deze eerste tien begin 2017 operationeel zijn. De overige negen turbines zullen vermoedelijk een jaar later in werking treden.

Reden genoeg voor Minister van Energie, Financiën en Begroting Bart Tommelein om een bezoek te brengen aan het windturbinepark in opbouw. Hij bezocht de turbines met een tiphoogte van 200 m en een rotordiameter van liefst 115 m van dichtbij en kreeg hierover uitleg van deskundigen.

Voor Vleemo eindigt het verhaal echter niet met dit project. Vleemo participeert ook, via de Groene Energie Haven Antwerpen, samen met het Havenbedrijf Antwerpen in Wind Aan de Stroom die op Linkeroever 16 windturbines exploiteert en zopas gestart is met de bouw van 5 extra turbines.

Dit betekent dat er tegen het voorjaar van 2018 52 turbines in de Antwerpse Haven operationeel zullen zijn die geëxploiteerd worden door Vleemo en Wind Aan de Stroom, goed voor een vermogen van 146,75 MW. Deze zullen genoeg hernieuwbare stroom produceren voor ongeveer 106.000 gezinnen.

Aansluitend zullen een aantal bijkomende windturbines waarvoor de vergunningen reeds verkregen werden, gerealiseerd worden. In functie van de verdere optimale invulling van het windenergiepotentieel in de haven, is momenteel een strategische milieueffectenrapportering lopende. Daarna zullen er nog tussen de 60 en 100 windturbines bijkomen in de Antwerpse haven. Op die manier zal Vleemo een substantiële bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van stad en haven én Vlaanderen.

Video: Groene stroom voor 100.000 gezinnen

Bekijk hier de artikels n.a.v. het bezoek

Download hier het officiële persbericht in PDF