Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming

CorrespondentieadresHoge Weg 157, 2940 Hoevenen
Maatschappelijke zetelAmsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen
T. 03 206 02 20 |

Waar staan we echt met onze  klimaatambities? Wanneer moet de laatste verbrandingsmotor uit de markt? Tegen welk tempo  schakelen we over op groene  warmte? Een overzicht daarvan  bestaat niet, dus gingen we zelf  aan het cijferen. Het resultaat  haalt ons hardhandig uit onze  slaap: gedaan met morrelen in  de marge. Vanaf nu moeten we  forse stappen zetten. Ook u.

Lees het klimaatdossier (De Standaard - 14 oktober 2017)

De Vlaamse regering heeft groen licht gegeven voor de nieuwe energiemix van minister Bart Tommelein (Open Vld). Hij zet nog meer in op zonne- en windenergie.

Om de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen, moet Vlaanderen tegen 2020 10,3% van zijn energie produceren via hernieuwbare bronnen. De vorige Vlaamse regering had daarom al specifieke doelstellingen voor windenergie, zonne-energie, biomassa en groene warmte vastgelegd, maar door het wegvallen van de biomassacentrale van Langerlo moest die puzzel opnieuw gelegd worden. En dus streeft energieminister Tommelein naar een derde meer zonne- en windenergie dan toen. Als alles gaat zoals gepland, zullen de energiedoelstellingen voor 95% gerealiseerd worden.

Toch blijft het de ambitie om 100% te halen, maar dan is het "tijd voor actie". Tommelein herhaalt daarom zijn oproep aan iedereen om een tandje bij te steken. Als Vlaanderen finaal de doelstelling niet zou halen, kan het in principe hernieuwbare energie in het buitenland opkopen. Maar dat is volgens Tommelein enkel "de laatste optie". "Dan betaal je wel voor hernieuwbare energie, maar heb je er niet de voordelen van."

2 oktober 2017 zorgde voor een record in de Europese offshore windenergie: nooit eerder werd er op één dag offshore zoveel windenergie geproduceerd in Europa als die dag. Alle Europese turbines op zee produceerde 264 Gigawattuur aan energie. Met 105,1 GWh was Duitsland de grootste producent. Ook de onshore turbines deden het die dag goed. 

Het vorige record dateerde van 11 september 2017 en stond op 250 GWh. Op 2 oktober werd het record met 13 GWh scherper gesteld. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zorgden samen voor exact 200 GWh en ook België deed met ongeveer 18 GWh een mooie duit in het zakje. Verder beschikken ook Denemarken en Nederland reeds over windturbines in zee. Door het toenemend aantal turbines voor de Europese kusten is het niet verwonderlijk dat dit record steeds scherper gesteld zal worden.

Onshore windenergie blijft echter nog steeds een grote voorsprong hebben op offshore. Diezelfde 2de oktober zorgden de windturbines op land namelijk voor 1.235 GWh. Deze grotere koek wordt bovendien verspreid over heel wat meer landen. Ook wat onshore windenergie betreft was Duitsland op 2 oktober koploper met ruim 465 GWh, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Frankrijk, Spanje, Polen, Denemarken, Ierland, Nederland, Oostenrijk en Finland. Met 17,2 GWh bekleedde België de twaalfde plaats. 

De rekening klopt, zei de Vlaamse regering toen ze deze week bekendmaakte dat de Turteltaks teruggeschroefd wordt van 100 naar 9 euro. Al dreigt Vlaanderen nu de klimaatnorm voor duurzame energie te missen. 'Als we één vleermuis belangrijker vinden dan een windmolen, geraken we er nooit.'

Hoera, de Turteltaks is weg! Maar halen we de klimaatnorm nog? (De Tijd - 30 september 2017)

'Mooi staaltje technologie, niet?' Ben Simons klopt eens tegen de betonnen wand en kijkt omhoog naar de windturbine die 160 meter boven ons uittorent. 'Die wieken zelf al zijn bijna even hoog als de Antwerpse kathedraal.' We staan aan het Delwaidedok in de Antwerpse Haven, waar Vleemo, het bedrijf dat Simons bijna twintig jaar geleden oprichtte, al dertig windturbines operationeel heeft. Simons is trots, maar ook gefrustreerd. Hij wijst op de ruime omgeving rondom ons. 'Allemaal open ruimte tussen de havenbedrijven. Hier zouden we nog zestig tot honderd installaties kunnen bouwen. Maar we botsen op een muur bij de administratie.' Zijn collega Jan Winters somt de hinderpalen op die bij de bouw van windturbines in de haven opduiken: hoogspanningslijnen, pijpleidingen, Seveso-installaties. 'Weet je dat we onze wieken zelfs verwarmen, zodat er in de winter geen ijsbrokken kunnen afvallen?'

Ook met alle wind-, zonne en warmteplannen blijft er voor Vlaanderen voorlopig een kloof van 1.400 GWh om in 2020 de doelstellingen rond hernieuwbare energie te halen. Die kloof kan verkleinen of verdwijnen als overheden, bedrijven en burgers zich "maximaal inzetten". Maar als er alsnog een kloof blijft, kan Vlaanderen groene energie aankopen in het buitenland. Dat staat te lezen in een nota die minister van Energie Bart Tommelein aan het parlement heeft bezorgd. "De rekening klopt", zo maakt minister Tommelein zich sterk.

Maandag kondigde de Vlaamse regering aan dat de veelbesproken energieheffing of 'Turteltaks' voor gezinnen zal dalen van 100 euro naar 9 euro. Die resterende 9 euro komt enerzijds door het optrekken van de groenestroomquota (4 euro) en anderzijds door het behoud van een beperkte heffing (5 euro). De oppositie in het parlement drong aan op de cijfers achter die daling.