Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming

Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen
T. 03 206 02 20 |

Op donderdag 15 juni vierde de windsector wereldwijd Dag van de Wind. In Vlaanderen rondt windenergie bovendien een belangrijke symbolische kaap: 1000 megawatt aan windenergie. Om dat te vieren organiseerde de Vlaamse WindEnergie Associatie VWEA, in samenwerking met Vleemo en Wind aan de Stroom, een officieel moment in de Antwerpse Haven. Men blikte terug op het verleden, maar keek hierbij zeker ook verder richting de toekomst.

Op het Zesde Havendok in de Haven van Antwerpen kwam donderdagmiddag iedereen samen die ook maar iets te maken had met windenergie in Vlaanderen. Ministers Joke Schauvliege en Bart Tommelein tekenden present, net zoals de Antwerpse Schepenen Nabilla Ait Daoud, Claude Marinower en Rob Van de Velde. Verder waren ook exploitanten, leveranciers en andere partijen aanwezig die op één of andere manier betrokken zijn bij windenergie.

VWEA-directeur Bart Bode nam als eerste het woord en onderstreepte het belang van windturbines in Vlaanderen. "Deze 1000 MW windenergie produceren elektriciteit voor 650.000 gezinnen en vermijden de uitstoot van bijna 1,4 miljoen ton CO2 per jaar. Windenergie levert daarmee een grote bijdrage aan de binnenlandse energievoorziening en blijkt een effectief middel tegen de klimaatopwarming. De bedrijven in de Vlaamse windsector leveren bovendien een zeer belangrijke bijdrage aan de Vlaamse economie door lokale investeringen van meer dan anderhalf miljard euro en jobcreatie voor meer dan 6.000 mensen."

Ook Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein schaart zich volledig achter windenergie. “Dat we de kaap van 1.000 MW windenergie ronden is goed nieuws! Er is in Vlaanderen bovendien nog voldoende ruimte om nieuwe windturbines te bouwen: denken we maar aan havens, bedrijventerreinen, langs autowegen of nabij luchthavens. Door de technische evolutie krijgen de windmolens ook een steeds groter vermogen. En alsmaar meer burgers investeren mee. Windenergie lijkt dus in een stroomversnelling te komen en dat kan ik alleen maar toejuichen.”

Met het ronden van deze symbolische kaap wil de sector echter niet op de lauweren gaan rusten. VWEA stelt namelijk een concrete doelstelling van 2.500 MW windenergie in 2030 voorop. De Vlaamse Regering pleit op haar beurt voor 280 windturbines tegen 2020. Vleemo en Wind aan de Stroom dragen hiertoe hun steentje aardig bij aangezien zij momenteel bezig zijn met de bouw van respectievelijk acht en vier windturbines op de rechter- en linkerscheldeoever van de Haven van Antwerpen.

Bekijk enkele sfeerbeelden in de Fotogalerij

Op de mediapagina kan u alle nieuwsberichten en reportages bekijken die verschenen naar aanleiding van deze officiële plechtigheid.

Hernieuwbare energie brak ook vorig jaar weer alle records. Toch werd er een kwart minder in geïnvesteerd. Dat is geweldig nieuws.

Vorig jaar werd er wereldwijd 161 gigawatt extra capaciteit uit hernieuwbare energiebronnen geïnstalleerd. Er kwam 9 procent capaciteit bij, een nieuw record. Opmerkelijk is dat er tegelijk een kwart minder geld in hernieuwbare energie werd gepompt: slechts 242 miljard dollar, 23 procent minder dan in 2015. Dat kan maar op één ding wijzen: hernieuwbare energie is veel goedkoper geworden.

'In veel regio's wereldwijd is hernieuwbaar nu de goedkoopste vorm van nieuw geïnstalleerde energieproductie, dankzij de snel dalende installatiekosten en de uitbatingskosten die nul zijn.' Dat staat in het jaarlijkse rapport van REN21, een organisatie die zich jaar na jaar buigt over de stand van de hernieuwbare energie.

'Traditionele installaties beginnen hun economisch voordeel kwijt te spelen en zullen niet meer de eerste keuze zijn om energie aan te leveren', voorspelt het rapport. Het verwijst naar recente deals in Denemarken, Egypte, India, Mexico, Peru en de VAE, waar elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 5 dollarcent per kilowattuur of zelfs minder kost. 'Een stuk onder de kostprijs van fossiele brandstoffen of kernenergie in die landen.'

Vleemo en de Brandweer Zone Antwerpen gaan samen voor veiligheid in en rond de windturbines. Zowel de Brandweer als het specifieke RedTeam bezochten reeds meerdere turbines. Daarnaast bespraken ze met Vleemo hoe er zo snel mogelijk gereageerd kan worden in geval van een calamiteit.

Enkele maanden geleden stelde de Brandweer Zone Antwerpen Vleemo de vraag of Vleemo mee wilde werken aan het project van de Digitale Interventie Plannen (DIP). Dergelijk plan heeft tot doel een snelle oriëntatie binnen de Antwerpse Haven mogelijk te maken voor de interventieleider van de brandweer. Het duidt o.a. de toegangen, gevaren, voorzieningen en contactpersonen aan. Zo kan een interventie in een anders onbekende omgeving meer gericht worden aangepakt. Om dit te bereiken heeft de Brandweer Zone Antwerpen een softwarepakket ontwikkeld dat het mogelijk maakt om via een digitaal platform samen te werken met de verantwoordelijke van een site. Een eerste versie van de Digitale Interventie Plannen werd reeds door Vleemo opgemaakt. Omdat ook het perspectief van de Brandweer zelf hierbij zeer belangrijk is, werd er op 27 maart een rondgang georganiseerd.

De Global Wind Energy Council (GWEC) heeft zopas het ‘Global Wind Report: Annual Market Update’ gepubliceerd. Er werd in 2016 globaal meer dan 54 GW schone windenergie geïnstalleerd. Momenteel staan er windturbines in meer dan 90 landen waaronder 9 landen met meer dan 10.000 MW geïnstalleerd vermogen en 29 landen met een totale capaciteit van meer dan 1.000 MW. De cumulatieve capaciteit groeide met 12,6% naar een totaal van 486,8 GW.

"Windenergie kan nu concurreren met zwaar gesubsidieerde bedrijven over de hele wereld, is nieuwe industrieën aan het opbouwen, creëert honderdduizenden banen en leidt de weg naar een schone energietoekomst", aldus GWEC secretaris-generaal Steve Sawyer. "We zijn in een periode gekomen van ingrijpende verandering, weg van energiesystemen die gericht zijn op een paar grote vervuilende centrales, naar markten die steeds meer gedomineerd worden door een reeks van verschillende soorten hernieuwbare energiebronnen. We moeten vóór 2050 naar een nul-uitstootvermogensysteem indien we onze klimaatverandering en ontwikkelingsdoelstellingen willen nakomen."

Op zondag 7 mei nam Vleemo, samen met Wind aan de Stroom (W@S), deel aan Openwervendag. De werf aan de Azobestraat op het Haveneiland werd opengesteld voor het publiek, dat massaal de weg vond naar de site.

Hoewel de weergoden niet volledig mee wilden - het was niet al te warm en de stevige wind langs het water zorgde voor een nog koudere gevoelstemperatuur - zakten toch zo'n 3.000 bezoekers af naar de Haven van Antwerpen om een windturbine in opbouw te bekijken. De bezoekers werden onthaald op de parking van Wijngaardnatie. Daar kregen ze wat algemene info over Vleemo en W@S en konden ze via foto- en videomateriaal het hele bouwproces zien. Infoborden gaven meer gedetailleerde info over de turbines.

Via een lange gang met grote fotodoeken kwamen de bezoekers vervolgens bij de werfzone. Daar konden ze de betonnen torenelementen van dichtbij bekijken, net als de kruisen waarop deze aan elkaar gemonteerd worden en de kraan van 114 meter waarmee de delen op elkaar worden gezet. In de turbine, die op dat moment 35 meter hoog was, kregen geïnteresseerden een deskundige uitleg van Vleemo- en W@S-medewerkers.

Voor de kleinsten waren er springkastelen aanwezig en voor alle bezoekers was er een ijsje voorzien. In de Fotogalerij kan u enkele sfeerbeelden bekijken van de geslaagde dag.